Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Biserica ”Sfinții Arhangheli” din satul Rotunda, Edineț, în veșmînt de sărbătoare

 

Astăzi, 3 noiembrie 2011, în ziua pomeniirii Cuviosului Ilarion cel Mare, un numeros sobor de clerici în frunte cu Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, oficialităţi locale  şi raionale, precum şi mulţime de credincioşi din satul Rotrunda, raionul Edineţ,  s-au adunat la biserica din lemn ”Sfinţii Arhangheli  Mihail și Gavriil” din localitate pentru a primi cu multă căldură vizita Înaltpreasfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove.  Aici Înaltpreasfinția Sa, alături de Prea Sfințitul Nicodim și înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul preoților din Eparhia de Edineț și Briceni condus de protoiereul Alexandru Fîrfa și corul catedralei ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț dirijat de Dumitru Buga.

După Sfînta Liturghie, soborul de Ierarhi și preoți au săvîrșit înconjurarea bisericii cu citirea Sfintei Evanghelii și un Te Deum de sănătate pentru ctitorii și credincioșii adunați la rugăciune.

La final, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a adresat părinteluic paroh, protoiereului Mihail Bulmaga şi comunităţii dreptmăritoare din satul Rotunda un cuvînt de felicitare și de mulțumire. Printre altele Vlădica a menționat că localitatea respectivă are adînci și puternice rădăcini creștine, acest lucru fiind confirmat de biserica ”Sfinții Arhangheli” de aici, care are mai mult de 300 de ani vechime, dar și de faptul că satul Rotunda a dat Bisericii Ortodoxe mai mulți slujitori vrednici ai altarului, ctitori și credincioși cu multă dragoste pentru Dumnezeu și Biserica Sa. În mod deosebit, Înaltpreasfințitul Vladimir la remarcat pe un destoinic fiu al satului – domnul Nicolae Mitorofanenco, prin ale cărui eforturi și dăruire s-au efectuat ample lucrări de reparație și renovare a sfîntului locaș făcînd posibilă sărbătoarea de astăzi. Deși domnia sa nu a putut fi prezent la acest eveniment, Înalt Preasfințitul Vladimir a dat citire brevetului prin care domnul Nicolae Mitrofanenco a fost decorat cu cea mai înaltă distincție a Bisericii ortodoxe din Moldova – ordinul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”.

La rîndul său, Prea Sfințitul Nicodim a mulțumit Mitropolitului Vladimir pentru vizita și fierbințile rugăciuni înălțate lui Dumnezeu în timpul Sfintei Liturghii pentru tot clerul și poporul pe care îl are în grija sa duhovnicească și, în semn de profundă apreciere și considerație, l-a decorat pe Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova cu cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Edineț și Briceni – medalia ”Sfntul Vasile cel Mare” cu numărul de înregistrare 001.  Mai mulți ctitori și binefăcători ai bisericii ”Sfinții Arhangheli” din satul Rotunda s-au învrednicit, din partea Prea Sfinției Sale de medalii și Diplome Arhierești.

La despărţire Înaltpreasfinţitul Vladimir a oferit în semn de binecuvîntare fiecărui creştin prezent la slujbă iconițe cu chipul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

A urmat o recepție oferită prin dispoziția ctitorului Nicolae Mitrofanenco pentru înalții clerici, slujitorii și oficialităţile locale și raionale prezente la eveniment.

La încheierea vizitei Înaltpreasfinției Sale în Țara de Sus, Prea Sfințitul Nicodim a prezentat Mitropolitului Vladimir șantierul viitoarei Catedrale ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.