Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Vizită Arhierească la biserica “Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul” din satul Clocuşna, raionul Ocniţa

  

 

          În Duminica a XX-a după Cincizecime, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni, s-a aflat în mijlocul mulţimii credincioşilor de la biserica “Sfîntul Apostol şi Evanghelist Ioan Teologul” din satul Clocuşna, raionul Ocniţa, unde, înconjurat de un sobor de preoţi, a săvîrşit slujba de sfinţire a bisericii renovate şi Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul mitrofor Serghie Ungureanu, parohul bisericii “Sf. Nicolae” din satul Dărcăuţi, Soroca.
          Vizita Arhiereului a constituit un prilej de deosebită bucurie duhovnicească pentru întreaga comunitate dreptmăritoare din satul Clocuşna, prezentă într-un număr mare la serviciul divin, dar mai ales pentru tinerii Marin şi Olga, asupra cărora Prea Sfinţia Sa a oficiat, la încheierea Sfintei Liturghii, Taina Cununiei. În cuvîntul său adresat tinerilor, Vlădica a binecuvîntat şi a îndemnat tinerii să meargă pe calea vieţii însoţiţi de rugăciune, în iubire deplină faţă de Dumnezeu şi unul faţă de altul, şi a oferit în dar tinerilor o icoană a Mîntuitorului Hristos.
          După Taina Sfintei Cununii soborul preoţilor, în frunte cu Prea Sfinţitul Nicodim, şi credincioşii au înconjurat în procesiune sfîntul locaş şi a fost săvîrşit un Te Deum de mulţumire. La final, Ierarhul a rostit un cuvînt de învăţătură în care a îndemnat credincioşii să fie cu luare aminte la cuvintele Sfintei Scripturi şi să trăiască în conformitate cu dumnezeieştile porunci, transformîndu-şi inimile şi sufletele în pămînt fertil ce dă roadă însutit şi înmiit spre mîntuire şi viaţă veşnică, aşa cum învaţă pericopa evanghelică a zilei despre pilda semănătorului. De asemenea, Prea Sfinţia Sa a subliniat şi importanţa sădirii în inimile tinerei generaţii a seminţei mîntuitoare, care este Cuvîntul Evangheliei, căci fără Lumina lui Hristos nu putem fi fericiţi nici în viaţa aceasta, nici în veşnicie. Totodată, Vlădica a mulţumit părintelui paroh, protoiereului Valeriu Ungureanu, pentru grija părintească ce o poartă parohiei ce i-a fost încredinţată, remarcînd şi starea exemplară în care se află biserica, fiind curată, renovată şi împodobită cu gust.
          Fiecare credincios a primit din partea Ierarhului în semn de binecuvîntare cîte o iconiţă. La întoarcere Prea Sfinţitul Nicodim s-a închinat şi a binecuvîntat Capela înălţată în centrul satului Clocuşna pentru toţi creştinii care vor dori să intre aici pentru a aprinde o lumînare şi a spune o rugăciune.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.