Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prezență Arhipăstorească în parohia ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Cotiujeni, raionul Briceni

 

În Duminica a XVIII-a după Cincizecime, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a oficiat slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească în biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Cotiujeni, raionul Briceni, împreună cu un sobor de preoți din cuprinsul blagociniei Briceni și în prezența mulțimii de credincioși. Predica de după citirea Sfintei Evanghelii a fost rostită de protoiereul Andrei Gîrșcan, parohul bisericii ”Sfinții Arhangheli” din satul Criva, care a subliniat importanța iubirii dezinteresate și necondiționate a aproapelui în nevoința de zi cu zi a fiecărui creștin pentru dobîndirea mîntuirii.

După Sfînta Liturgie, Prea Sfințitul Nicodim s-a adresat credincioșilor cu un cuvînt de zidire sufletească în care a vorbit despre necesitatea cultivării în tînăra generație a valorilor culturale perene ortodoxe și a îndemnat creștinii să-și sporească rîvna pentru participarea la sfintele slujbe și la împodobirea sfîntului locaș, care este un bun al întregii comunități dreptmăritoare. Totodată, Vlădica a mulțumit preotului paroh, protoiereului Anatolie Marcu, pentru lucrările de renovare pe care a reușit să le realizeze pînă la acest moment și și-a exprimat în fața tuturor creștinilor bucuria că această parohie este prima care va primi în limba de stat cadoul Patriarhului Kiril pentru Biserica Ortodoxă din Moldova – o Sfîntă Evanghelie într-o excepțională ținută grafică. Ctitorii principali ai bisericii ”Nașterea Maicii Domnului” din satul Cotiujeni au primit în dar cîte o Sfîntă Scriptură cu binecuvîntarea și semnătura Prea Sfințitului Nicodim, iar fiecare credincios cîte o iconiță.

Serviciul divin de la biserică a fost urmat de o slujbă de sfințire a școlii din localitate ce a fost supusă unei reparații capitale. Aici Prea Sfinția Sa a îndemnat colectivul pedagogic să educe buni cetățeni ai țării și buni creștini, iar pe elevi să fie sîrguincioși și cu luare aminte la toată învățătura cea ziditoare de suflet, și a oferit tuturor celor prezenți cîte o carte de predici a Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii – Libertatea și responsabilitatea: în căutarea armoniei”.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.