Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Consiliul Eparhial al Episcopiei de Edineț și Briceni s-a întrunit în ședință de lucru

 

Consiliul Eparhial al Episcopiei de Edineț și Briceni s-a întrunit luni, 17 octombrie, în ședință de lucru. Adunarea, care a avut loc la reședința episcopală din orașul Edineț, a fost prezidată de către Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni. Printre participanți s-au numărat toți blagocinii din eparhie, secretarii și duhovnicii din blagocinii, precum și șefii de sector.

          S-au pus în discuție probleme de pe ordinea de zi referitoare la rezultatul vizitei Patriarhului Kiril în Republica Moldova, apreciindu-se înalt grija părintească pe care a manifestat-o Sanctitatea Sa față de fiii săi duhovnicești, oferind în dar fiecărei parohii cîte o Sfîntă Evanghelie. Prea Sfințitul Nicodim a prezentat membrilor  Consiliului Evangheliile ce vor fi distribuite fiecărei parohii și Sfintele Antimise. În acest context s-a discutat și despre pregătirea unei vizite a Patriarhului Kiril în Eparhia de Edineț și Briceni.       

O deosebită atenție a fost acordată invitației Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove, în parohia ”Sfinții Arhangheli” din satul Rotunda, raionul Edineț. În acest sens au fost numite persoane responsabile de pregătirea vizitei Întîistătătorului Bisericii noastre în Țara de Sus.

Fiecare blagocin a prezentat un raport privind situația din parohiile ce le-au fost încredințate spre îndrumare. De asemenea, au fost examinte și chestiuni legate de activitatea în cadrul Departamentelor Eparhiale.

La final, Prea Sfințitul Nicodim a subliniat necesitatea ca toți preoții să se pregătească după cuviință către Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie. Ierarhul a insistat foarte mult pe atenția și concentrarea la rugăciune în timpul serviciului divin, precum și pe obligativitatea menținerii în curățenie și ordine a sfîntului altar și a sfîntului locaș în general. Apoi, Prea Sfinția Sa împreună cu membrii Consiliului au vizitat șantierul Catedralei ”Sfîntul Vasile cel Mare” din orașul Edineț, luînd cunoștință de stadiul lucrărilor de aici.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

Comments are closed.