Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prezență arhierească în biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Naslavcea, raionul Ocnița

 

Astăzi, 15 octombrie, de sărbătoarea Sfinților Mucenici Ciprian și Iustina, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, s-a aflat în mijlocul credincioșilor de la biserica ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Naslavcea, raionul Ocnița, săvîrșind Sfînta Liturghie Arhierească, înconjurat de un important sobor de preoți din cuprinsul blagociniei Ocnița. După citirea Sfintei Evanghelii, cu un cuvînt ziditor de suflet s-a adresat creștinilor protoiereul Leonid Sevastianov, parohul bisericii ”Sf. Nicolae” din satul Călărășeuca, care a păstorit și această localitate timp de 18 ani.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici de la mănăstirea ”Adormirea Maicii Domnului” Călărășeuca.

Sfînta liturghie a fost urmată de un Te Deum de rugăciune către Prea Sfînta Născătoare de Dumnezeu și sfinții pomeniți astăzi și de cuvîntul de învățătură al Ierarhului. Prea Sfințitul Nicodim a mărturisit părintelui paroh Mihail Mitrițchi și întregii obști dreptmăritoare că a trăit momente de o deosebită împlinire duhovnicească, slujind în acest sfînt locaș plin de prezența rugăciunii, și a îndemnat creștinii să stea fermi în credința ortodoxă și să înalțe neîncetat rugăciuni către Dmnul Hristos, către Prea Sfînta Sa Maică, care este grabnică ajutătoare și mijlocitoare, și către toți sfinții ce din veac au bineplăcut lui Dumnezeu. În legătură cu faptul că Naslavcea este prima localitate a Republicii Moldova, fiind situată la cel mai nordic punct al țării, parohia ”Adormirea Maicii Domnului” de aici a fost prima din Mitropolia Moldovei care a primit, din mîna Prea Sfințitului Nicodim, cadoul Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii, oferit tuturor parohiilor cu prilejul vizitării Bisericii Ortodoxe din Moldova, — Sfînta Evanghelie în limba slavă bisericească. Comunitatea creștinilor a primit cu mult entuziasm acest neprețuit cadou și a cîntat pentru Sanctitatea Sa tradiționalul ”Întru mulți și fericiți ani”.

 Mai mulți ctitori și binefăcători din localitate s-au învrednicit de medalia eparhială ”Sfîntul Vasile cel Mare” și Diplome Arhierești, iar fiecare credincios prezent la sluijbă a primit în dar cîte o iconiță.

La întoarcere, Prea Sfințitul Nicodim a efectuat o vizită de lucru la complexul memorial închinat vrednicului de pomenire, Preasfințitului Episcop Dorimedont, de la Moșana.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.