Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sanctitatea Sa Kiril, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a oficiat Sfînta Liturghie în scuarul Catedralei Mitropolitane din Chişinău

 

În ziua de duminică, 9 octombrie, în ziua pomenirii Sfîntului Apostol şi evanghelist Ioan şi a Sfîntului Tihon, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Pliroma Bisericii Ortodoxe din Moldova s-a bucurat de binecuvîntarea Sanctităţii Sale Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, care a săvîrşit în scuarul Catedralei Mitropolitane „Naşterea Domnului” din Chişinău Sfînta Liturghie Arhipăstorească, înconjurat de un ales sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi.

Serviciul divin s-a desfăşurat pe o scenă special amenajată în faţa Catedralei, Sanctităţii Sale coliturghisindu-i: mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir; mitropolitul de Saransk şi Mordovia, Varsonufii; Preşedintele Departamentului pentru relaţii bisericeşti externe al Patriarhiei Moscovei, mitropolitul de Volocolamsk, Ilarion; mitropolitul Cernăuţilor şi Bucovinei, Onufrie; mitropolitul de Ternopol şi Cremeneţ, Serghie; episcopul de Tiraspol şi Dubăsari, Sava; episcopul de Cahul şi Comrat, Anatolie; episcopul de Ungheni şi Nisporeni, Petru; episcopul de Hotin, Meletie; Preşedintele Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei, episcopul de Solnecinogorsk, Serghii; episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel; episcopul de Edineţ şi Briceni, Nicodim; membrii slujitori ai delegaţiei Patriarhale, clerici din cuprinsul Mitropoliei Moldovei.

La Sfînta Liturghie au fost prezenţi şi Preşedintele Interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu; Prim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Filat; Ambasadarul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Valerii Cuzmin, alţi înalţi demnitari.

Răspunsurile la strană au fost oferite de corurile de maturi şi de copii ale Catedralei „Naşterea Domnului”din capitală şi de corul Mănăstirii Curchi.

În pofida ploii de afară, la serviciul divin au participat peste două mii de credincioşi.

După citirea Sfintei Evanghelii Patriarhul Kiril a rostit un cuvînt de învăţătură despre anxietatea ce frămîntă sufletul omului modern şi biruinţa pe care o dobîndim asupra ei prin dragostea lui Hristos, căci „dragostea alungă orice frică”.

La înceierea Sfintei Liturghii, Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova a salutat vizita canonică a Sanctităţii Sale, Kiril, în Republica Moldova şi i-a mulţumit pentru comuniunea liturgică şi cuvîntul de învăţătură. De asemenea, Înalt Prea Sfinţia Sa a trecut în revistă situaţia actuală a Bisericii Ortodoxe din Moldova, afirmînd că în decursul celor 20 de ani de arhipăstorire aici, au fost deschise peste 1100 de biserici, au fost redeschise şi restaurate 42 de mănăstiri şi 8 schituri. În acest răstimp vlădica Vladimir a hirotonit 1174 de preoţi. Au fost deschise 8 şcoli teologice, au fost editate peste 500 de cărţi de slujbă. Aproape fiecare localitate are biserică, preot paroh şi cîntăreţ, iar în peste 800 de şcoli este predat cursul de Religie Ortodoxă. Biserica Ortodoxă din Moldova îşi extinde activitatea de slujire şi asupra credincioşilor ce din cauza vitregiilor vremii au luat calea străinătăţii.

Înalt Prea sfinţia Sa a adus în dar Patriarhului Kiril o icoană a Tuturor Sfinţilor care s-au Proslăvit în pămîntul Moldovei.

Apoi, Sanctitatea Sa a adresat Mitropolitului Vladimir şi tuturor celor prezenţi un cuvînt de apreciere. „Anume în anii păstoririi Înalt Prea Sfinţiei Voastre poporul moldovenesc a trecut prin una din cele mai grele perioade ale istoriei Sale, dar înţelepciunea şi credincioşia faţă de Dumnezeu şi Biserică de care aţi dat dovadă v-au ajutat să păstraţi unitatea Bisericii şi să aduceţi o contribuţie substanţială în viaţa poporului şi a statului” – a subliniat Patriarhul aducînd în dar Mitropolitului Vladimir un frumos engolpion, iar fiecărui Ierarh din Mitopolia Moldovei cîte o Sfîntă Evanghelie.

Totodată, Patriarhul Kiril a menţionat că regretă mult faptul că acum nu are posibilitatea să viziteze toate eparhiile Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar şi-a exprimat speranţa că va face acest lucru în viitorul apropiat.

Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a binecuvîntat ca fiecărei parohii să-i fie transmisă în dar cîte o Evanghelie. În amintirea vizitei patriarhale, Catedrala Mitropolitană din Chişinău a primit în dar un Epitaf al Maicii Domnului. Iar fiecare credincios a primit în semn de binecuvîntare cîte o iconiţă cu chipul Sfîntului Patriarh Tihon.

Apoi Sanctitatea Sa a binecuvîntat în Catedrală tinerii căsătoriţi, adresîndu-le un cuvînt de îndrumare în viaţă şi oferindu-le în dar cîte o icoană cu chipul Mîntuitorului şi a Maicii Domnului.

Serviciul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.