Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni

 

                În ziua de joi, 4 august, mai multe sute de pelerini și închinători și-au îndreptat pașii spre mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, pentru a participa la slujba prilejuită de cel de-al doilea mare hram al ei în cinstea Sfîntului Sfințit Mucenic Foca, ziua cînd a fost întemeiat acest sfînt așezămînt monastic. Sfînta Liturghie Arhierească a fost săvîrșită de Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, înconjurat de un impresionant sobor de preoți și diaconi. Cu binecuvîntarea Prea Sfinției Sale, egumenul Filadef, vieţuitor al mănăstirii ”Naşterea Domnului”, a rostit un cuvînt ziditor de suflet. Sărbătoarea din această zi a fost dublată și de săvîrșirea a două hirotonii – diaconul Adrian Postolachi a fost prohirisit în treapta de preot, iar absolventul Academiei de Teologie Ortodoxă din Chișinău, Ghenadii Balta, în cea de diacon.

                La finalul serviciului divin Prea Sfinţitul Nicodim a adresat un cuvînt de felicitare  părintelui stareţ, arhimandritului Damian (Burlacu), obștii monahale și închinătorilor mănăstirii ”Naşterea Domnului” cu prilejul hramului, menționînd că în acest așezămînt, care și-a luat drept călăuză de viață tipicul liturgic din Sfîntul Munte Athos, se duce o adevărată trăire monahală. ”Nu în zadar hramul este în cinstea unui Sfînt Mucenic, căci călugării, prin mărturia credinței și a faptelor lor, și-au consacrat pe deplin viața lui Hristos. Pelerinii și închinătorii care vin și vor veni să se roage aici, vor găsi mereu alinarea și mîngîierea sufletească de care au nevoie”.

                De asemenea, Prea Sfinția Sa a adus alese cuvinte de felicitare și în adresa tinerilor care au fost hirotoniți în această zi, îndemnîndu-i să fie cu luare aminte la Marele Har de care s-au învrednicit și în fața căruia se cutremură și îngerii în ceruri, să citească Tratatul despre preoție al Sfîntului Ioan Gură de Aur și să chivernisească harul așa cum prevede Sfînta Scriptură și cum a moștenit Biserica prin Sfinții Părinți.

                În încheiere, Prea Sfințitul Nicodim a oferit în dar fiecărui creștin cîte o iconiță. Slujba din biserică a fost urmată de o agapă frățească oferită în cinstea praznicului pentru toți credincioșii participanți la rugăciune.

                Amintim că mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni a fost întemeiată prin binecuvîntarea vrednicului de pomenire episcop Dorimedont la data de 4 august 1999 pe teritoriul fostului sanatoriu de odihnă și tratament ”Albinuța”. Înca de la început, Mănăstirii i s-a dat hramul general „Naşterea Domnului” (25 decembrie / 7 ianuarie), pentru că deschiderea ei a avut loc în preajma jubileului de 2000 de ani de la Naşterea dupa Trup a Domnului nostru Iisus Hristos. Însă pe lânga acest Praznic, Mănăstirea mai are un al doilea mare hram, la 4 august, cînd se marcheaza întemeierea Mănăstirii şi este prăznuit Sfîntul Sfinţit Mucenic Foca.

                Din sinaxarul zilei aflăm că Sfîntul Sfințit Mucenic Foca a trăit în Sinope, un oraș din Asia Mică situat pe malul Mării Negre. Părinții săi se numeau Pamfil și Maria. Încă din fragedă vîrstă făcea minuni mari cu darul Sfîntului Duh. Ajungînd la vîrsta bărbatului desăvîrşit, pentru viaţa lui cea îmbunătăţită, a fost ales episcop acelei cetăţi. Și a petrecut făcînd minuni pîna la sfîrșitul vieții sale. I s-a arătat și sfîrșitul mucenicesc printr-un porumbel ce a venit și a șezut pe capul lui și i-a pus cunună, grăind omenește: “Pahar ți s-a amestecat și trebuie să-l bei”. Pe care pe deplin s-a învrednicit de l-a băut, în zilele împăratului Traian (catre anul 101), luînd sfîrșit prin sabie și prin foc. Și dupa mutarea lui către Domnul a facut multe minuni.

                 Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.