Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În Biserica «Naştrerea Maicii Domnului» din satul Stolniceni, raionul Edineţ, au fost aduse icoana şi părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni

 

 

Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni, raionul Edineţ, a adunat în Duminica a VI-a după Cincizecime în incinta sa cîteva mii de credincioşi veniţi aici pentru a se bucura de prezenţa în mijlocul lor a icoanei şi a două părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni. Acest nepreţuit prilej de bucurie duhovnicească a fost oferit cu multă dragoste credincioşilor la cererea părintelui paroh, protoiereul mitrofor Alexei Tanaseiciuc, şi prin strădaniile şi purtarea de grijă ale Prea Sfinţitului Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. Icoana Sfîntului Nicolae îmbrăcată în folie de aur şi o părticică din sfintele sale moaşte au fost aduse din regiunea Iaroslavl, Federaţia Rusă, cu binecuvîntarea Înalt Preasfinţitului Kiril, Arhiepiscop de Iaroslavl şi Rostov, iar a doua părticică a fost dăruită de către comunitatea ortodocşilor greci, în frunte cu părintele arhimandrit Dionisie, din oraşul Bologna, Italia.

În dimineaţa zilei de duminică, 24 iulie, un impresionant sobor de preoţi şi o mulţime mare de creştini, adunaţi din mai multe localităţi ale Moldovei, au ieşit să-l întîmpine la intrarea în satul Stolniceni pe Prea Sfinţitul Nicodim, care a adus cu sine, în semn de binecuvîntare cerească, racla cu părticele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae. De aici s-a mers în procesiune solemnă pînă la Biserica  „Naşterea Maicii Domnului” din localitate unde Prea Sfinţia Sa a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească. Pericopa evanghelică a duminicii, despre vindecarea slăbănogului din Capernaum, a fost explicată de protoiereul mitrofor Mihail Saracuţa, paroh al bisericii „Sf. Nicolae” din oraşul Bălţi, care a arătat că rădăcina bolilor şi suferinţelor trupeşti este păcatul, înstrăinarea de Dumnezeu, iar vindecarea lor este prin credinţa plină de nădejde.Sfînta Liturghie a fost urmată de o procesiune în jurul bisericii şi un Te Deum în faţa icoanei şi a raclei cu părticelele din sfintele moaşte ale Sfîntului Ierarh Nicolae, precum şi slujba unui parastas la mormîntul protoiereului martir Gheorghe Ivanov.

  La sfîrşitul slujbei, Prea Sfinţitul Nicodim, a adresat un cuvînt de felicitare părintelui paroh, Alexei Tanaseiciuc, enoriaşilor din satul Stolniceni şi oaspeţilor veniţi din alte localităţi  cu marea bucurie de a-l avea în mijlocul lor, a-l cinsti şi a-i înălţa rugăciuni de mijlocire acestui mare şi neobosit mijlocitor în faţa Tronului Slavei Lui Dumnezeu, care este Sfîntul Ierarh Nicolae, prezent prin icoana şi părticelele din sfintele sale moaşte. „Evanghelia ce s-a citit astăzi, a vindecării slăbănogului din Capernaum, coincide deloc întîmplător cu evenimentul care s-a petrecut în localitatea aceasta. Mîntuitorul l-a vindecat pe acel bolnav pentru credinţa persoanelor care l-au adus la El, zicîndu-i: Îndrăzneşte, fiule! Iertate sunt păcatele tale!. Prin prezenţa părticelelor din moaştele Sfîntului Nicolae, Capernaumul a venit în această localitate! Iar Mîntuitorul Hristos, ne va vindeca slăbănogia şi infirmitatea sufletului nostru pentru credinţa noastră şi pentru mijlocirile Făcătorului de Minuni Nicolae. Căci evanghelia de astăzi este una a adeveririi credinţei şi a nădejdii” – a menţionat vlădica în cuvîntul său.

Totodată, Prea Sfinţia a adresat alese cuvinte de felicitare protoiereului mitrofor Alexei Tanaseiciuc, care în această duminică a omagiat frumosul jubileu de 20 de ani de slujire lui Hristos în faţa Sfîntului Altar. Cu această ocazie, părintele Alexei a fost decorat cu medalia eparhială „Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare” şi a primit în dar din partea Ierarhului o Cruce cu piatre scumpe.

Părintele paroh, la rîndul său, a mulţumit Ierarhului pentru efortul pe care l-a depus la realizarea visului său personal, dar şi al enoriaşilor, de a avea în biserica din satul Stolniceni moaştele Sfîntului Nicolae, care, la dorinţa preoţilor şi credincioşilor, vor putea fi puse şi în alte parohii spre cinstire şi închinare.  În semn de adîncă preţuire, părintele Alexei i-a oferit în dar Prea Sfinţitului Nicodim un Engolpion şi o Cruce Arhierească.

În încheiere, vlădica Nicodim i-a decorat pe ctitorii Bisericii „Naşterea Maicii Domnului” din localitatea Stolniceni — Constantin şi Elena Manole, care au contribuit sustanţial şi la aducerea icoanei Sfîntului Nicolae din regiunea Iaroslavl, cu medalia „Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare”, iar fiecare creştin a primit în dar cîte o iconiţă cu chipul Maicii Domnului.

Icoana şi părticelele din moaştele Sfîntului Ierarh Nicolae, Făcătorul de Minuni, vor rămîne spre cinstire în biserica „Naşterea Maicii Domnului” din satul Stolniceni.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.