Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DE FETE, “SF. CUV. MC. ELIZABETA” DIN OR. EDINEŢ, ANUNŢĂ CONCURSUL DE ADMITERE ÎN CLASELE LICEALE PENTRU ANUL DE STUDII 2011-2012.

 

1.     Seminarul Teologic Liceal de Fete este o instituţie de învăţămînt umanist-teologică care dă absolventelor sale o pregătire cu profil umanist-teologic.

STL activează în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Episcopia de Edineţ şi Briceni) şi este subordonat Departamentului Învăţămîntului Religios şi Catehizare de pe lîngă Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Moldova şi Ministerului  Învăţămîntului din Republica Moldova.

2.    Termenul de studii este de 3 ani.

3.    După susţinerea examenelor de BACALAUREAT, absolventele STL au posibilitatea de a-şi continua studiile în instituţiile superioare de învăţămînt, atît teologice cît şi laice, din Republică şi de peste hotare.

4.    În STL  se admit tinere ce au absolvit gimnaziul, a căror vîrsta nu depăşeşte 17 ani.

5.    Abiturientele STL  prezintă la cancelaria liceului următoarele acte:

          Cererea de înscriere;

          Certificatul de absolvire a gimnaziului (cel puţin media generală – 6 la studii şi 9 la purtare);

          Certificatul de naştere (copia);

          Adeverinţa medicală;

          Adeverinţa de botez (în original);

          4 fotografii ¾;

          Curriculum Vitae;

          Caracteristica pentru anii de gimnaziu, însoţită de nota la purtare;

6.      Înscrierea candidatelor se va face în perioada 1 iulie – 16 august 2011.

7.      Examenele de admitere se vor desfăşura în perioada 16– 18  august.

8.      Concursul de admitere este constituit din: 

I. Probe de aptitudini care constă din:

a)      Verificarea dicţiei prin – rostirea uneia din rugăciunile:

Începătoare: “Împărate ceresc…”; “Sfinte Dumnezeule…”; “Preasfîntă Treime…”; “Tatăl nostru…”; “Veniţi să ne închinăm…”.

Maicii Domnului: “Născătoare de Dumnezeu…”; “Cuvine-se cu adevărat…”; “Uşa milostivirii…”; “N-am alt ajutor…”

Simbolul credinţei, rugăciunea Sf. Efrem Sirul, rugăciunea înainte de împărtăşanie “Cred Doamne…”, cele 10 porunci, cele 9 fericiri, troparele celor 12 sărbători mari, troparul sfîntului de botez, psalmii 50 şi 90.

          citirea unui text din cărţile de cult (ceaslov, psaltire, mineu etc.).

b) Verificarea aptitudinilor muzicale

II. Verificarea cunoştinţelor la următoarele obiecte: 

a)      limba şi literatura română;                                                c)  geografia;

b)      limba străină (franceza sau engleza);                               d)  istoria.

III. Verificarea cunoştinţelor religioase: Vechiul Testament şi Noul Testament.   Bibliografie: Mica Biblie

IV. Convorbirea cu administraţia STL

9.  Abiturientelor li se acordă hrană şi cazare gratuită.

10. Lista persoanelor admise va fi afişată pe data de 18 august.

ADRESA SEMINARULUI TEOLOGIC LICEAL DE FETE

Moldova, or. Edineţ, Şoseaua Bucovinei 35/4

Informaţii la tel: 246 21523, fax: 23450; E-mail: stle@yandex.ru

Comments are closed.