Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

De ziua Sfinților Mucenici Cosma și Damian, Prea Sfințitul Nicodim a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la Mănăstirea ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț

 

În ziua de 14 iulie, cînd în Biserica Ortodoxă se cinstesc Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian, obștea monahală a mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, raionul Edineț, în frunte cu starețul acesteia, Prea Cuviosul arhimandrit Damian (Burlacu), a avut bucuria de a primi vizita Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, care a săvîrșit aici Sfînta Liturghie Arhierească. La acest praznic, deosebit de semnificativ mai ales pentru părintele stareț Damian, care-și sărbătorește ziua sfîntului ocrotitor, Prea Sfinției Sale i-a coliturghisit un sobor de preoți format din slujitorii mănăstirii, preoți din parohiile învecinate, dar și distinși oaspeți din învecinata Arhiepiscopie a Iașilor. La această Sfîntă Liturghie, cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim l-a decorat pe părintele stareț al mănăstirii ”Nașterea Domnului” din comuna Zăbriceni, arhimandritul Damian (Burlacu), cu cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe din Moldova – ordinul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, în semn de apreciere pentru munca depusă la zidirea din ruini a bisericii mănăstirii și a grijii părintești pe care o poartă pentru obștea monahală ce i-a fost încredințată. Tot în cadrul acestui serviciu divin, absolventul Facultății de Teologie a Universității ”1 Decembrie” din Alba Iulia, Adrian Postolachi, a fost hirotonit în treapta de diacon.

Predica, ce tradițional urmează citirii Sfintei Evanghelii, a fost rostită de Prea Cuviosul protosinghel Teodosie Pleșca, stareț al mănăstirii ”Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Zosin, jud. Botoșani, care a subliniat importanța cinstirii mucenicilor în Biserica Ortodoxă, noi, creștinii de astăzi, fiind sămînța acelui sînge martiric, după cum afirma scriitorul bisericesc Tertulian.

La finalul Sfintei Liturghii a fost săvîrșit un Te Deum de sănătate pentru părintele arhimandrit Damian (Burlacu), după care Prea Sfinția Sa a rostit un cuvînt de învățătură în care a evocat cele mai semnificative momente ale vieții Sfinților Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian, evidențiind actualitatea virtuții jertfirii de sine și a mărturisirii credinței în Hristos pentru creștinii zilelor noastre. În acest context, vlădica Nicodim l-a felicitat călduros pe părintele Damian cu noua decorație de care s-a învrednicit și i-a mulțumit pentru jertfelnicia de care a dat dovadă muncind ”cu timnp și fără timp” la zidirea Casei lui Dumnezeu, amintind că cea mai mare plată petnru cei ce iubesc ”podoaba Casei lui Dumnezeu” este Preamărirea în Împărăția Cerurilor.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.