Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare la Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Pererita, raionul Briceni

 

De sărbătoarea Sfinților Slăviților Apostoli Petru și Pavel Prea sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit slujba de sfințire a bisericii renovate și Sfînta Liturghie Arhierească în Biserica ”Sf. Dumitru” din satul Pererita, raionul Briceni. La slujbă a fost prezent un sobor de preoți din cuprinsul Blagociniei Briceni și numeroşi credincioşi din parohie, care au venit să ceară ocrotirea duhovnicească a celor doi mari Apostoli ai creştinătăţii. Evanghelia praznicului a fost explicată de protoiereul Simeon Cucuietu, cleric al Catedralei ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni, iar despre viața Sf. Apostoli Petru și Pavel a predicat protoiereul Anatolie Ciuntu, paroh al bisericii ”Sf. Nicolae” din satul Drepcăuți.

La finalul Sfintei Liturghii, vladica Nicodim a rostit un cuvânt de învăţătură, în care a elogiat personalitatea, viaţa şi activitatea misionară a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, îndemnându-i pe credincioşi să le urmeze exemplul în rîvna pentru credinţă şi milostenie. De asemenea, a mulțumit părintelui paroh Iulian Ciubatîi și enoriașilor pentru grija pe care o au pentru podoaba Bisericii lui Hristos și pentru efortul care l-au depus la renovarea acestui sfînt locaș. Tot în acest context, Prea Sfinția Sa a apreciat înalt calitățile de misionar și pedagog ale părintelui Iulian, care de-a lungul timpului a propovăduit Cuvîntul lui Dumnezeu tinerilor în școala din satul Pererita, dar și a activat ca profesor la instituțiile de învățămînt teologic ale Episcopiei de Edineț și Briceni. În același timp, părintele paroh s-a recomandat ca un bun chivernisitor, gospodar și om de o rară noblețe sufletească, fiind iubit și respectat de toți enoriașii săi.

La finalul cuvîntului său, cu binecuvîntarea Înalt Preasfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, Prea Sfințitul Nicodim l-a distins pe domnul profesor Nicolae Bodrug, mare ctitor și binefăcător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu înalta decorație bisericească – ordinul ”Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt”, iar pe domnul Mircea Blajinu — cu ordinul ”Cuviosul Paisie Velicicovskii”. Mai mulți ctitori ai Bisericii ”Sf. Dumitru” s-au învrednicit de medalia eparhială ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare” și Diplome Arhierești, în semn de recunoștință pentru ostenela și ajutorul acordat Bisericii.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.