Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Prea Sfințitul Nicodim i-a adresat cuvinte de felicitare protoiereului mitrofor Vasile Saracuța, Blagocinul Bisericilor din raionul Briceni, cu ocazia jubileului de 30 de ani de slujire preoțească

 

 

Ziua Sfîntului Duh are o semnificație mai deosebită pentru Prea Cucernicul protoiereu mitrofor Vasile Saracuța, paroh al bisericii ”Acoperămîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni și Blagocin al Bisericilor din raionul Briceni, care în această zi aniversează frumosul jubileu de 30 de ani de slujire la Altar.

Cu acest frumos prilej, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, îi adresează cele mai calde felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfînt de la Dumnezeu în lucrarea de păstorire a credincioșilor pe calea mîntuirii și de bună chivernisire a Blagociniei ce i-a fost încredințată.

Fie ca Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască și în continuare aceeași rîvnă pentru Sfînta Taină a preoției, multe realizări frumoase pe tărîm duhovnicesc, tărie și dragoste pentru Biserică și credincioșii ei. Harul Duhului Sfînt să prisosească mereu în viața Sfinției Voastre și a familiei cu care v-a binecuvîntat Dumnezeu, spre a continua încă mulți ani înainte frumoasele activități pastorale și misionare pe care le desfășurați în prezent!

La mulți și fericiți ani, Prea Cucernice părinte Vasile!

Comments are closed.