Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Zi de sărbătoare la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi

 

Cu prilejul zilei Sfîntului Duh, luni, pe 13 iunie, prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, împreună cu un impresionant sobor de preoți, a oficiat Sfînta Liturghie Arhierească la mănăstirea ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, care-și serbează în aceste zile hramul. Serviciul divin a fost săvîrșit în aer liber pe o Sfîntă Masă special amenajată într-un foișor din curte, deoarece biserica mănăstirii   s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea slujitorilor, a închinătorilor și pelerinilor care au ales să se roage aici de această mare sărbătoare. Răspunsurile la strană au fost oferite de corul de maici al mănăstirii.

În cdrul Sfintei Liturghii, monahia Maria, stareța mănăstirii ”Sfînta Treime” din localitatea Rudi, a fost hirotesită și instalată în treapta de egumenă, înmînîndu-i-se toiagul și fiind decorată cu dreptul de a purta crucea cu pietre scumpe. Duhovnicul mănăstirii ”Sfînta Treime”, arhimandritul Patrocl, a fost decorat cu medalia ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare”. De asemenea, slujitorul acestei mănăstiri, egumenul David, a fost decorat cu dreptul de a purta palița, iar monahul Nectarie, viețuitor al mănăstirii, hirotonit în treapta de ierodiacon.

La sfîrșitul serviciului divin, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învățătură în care s-a referit la importanța praznicului pe care îl sărbătorim astăzi. ”Dumnezeu Tatăl, din iubire nemărginită L-a adus pe Unicul Său Fiu Jertfă pentru mîntuirea noastră. La încheierea misiunii Sale pămîntești, Mîntuitorul S-a înălțat la cer, dar a făcut bucurie ucenicilor Săi prin făgăduința Sfîntului Duh, care, pogorîndu-se peste Sfinții Apostoli a dat naștere Bisericii. Biserica este ”stîlp și temelie a adevărului” (I Timotei 3,15) prin faptul că piatra din capul unghiului este Hristos, iar harul Duhului Sfînt este veșnic viu și lucrător în ea”. Totodată, Prea Sfinția Sa a adus mulțumiri obștii monahale și duhovnicului mănăstirii, arhimandritului Patrocl, pentru invitația și bucuria de a-l avea în mijlocul lor în rugăciune de această sărbătoare și a felicitat-o pe maica stareță, egumena Maria, cu instalarea în cea mai înaltă treaptă de conducere a mănăstirii, urîndu-i ca harul Duhului Sfînt, prin rugăciunile care s-au citit asupra ei, să o călăuzească pe ea și obștea ce i-a fost încredințată spre tot lucrul cel bineplăcut lui Dumnezeu.

La rîndul său, arhimandritul Patrocl, duhovnicul mănăstirii ”Sfînta Treime”, a adus mulțumiri, în numele întregii obști monahale, Prea Sfinției Sale pentru grija părintească ce o poartă mănăstirii și pentru slujba arhierească ce a fost săvîrșită, slujitorilor pentru bunăvoința de a sluji și a se bucura împreună de această masă duhovnicească și creștinilor pentru rîvna cu care mulți din ei au venit pe jos, din localități mai apropiate și mai îndepărtate, pentru a se bucura de sărbătoare.

La încheiere, fiecare creștin, în semn de felicitare și binecuvîntare arhierească, a primit prin mîna preoților cîte o iconiță cu Sfînta Treime.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.