Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească de sărbătoarea Cincizecimii în Biserica ”Sfînta Treime” din comuna Larga, raionul Briceni

 

 

Duminica Pogorîrii Sfîntului Duh este o sărbătoare deosebită pentru întreaga Biserică Ortodoxă. Comemorarea și reactualizarea liturgică a acestui mare eveniment este deosebit de importantă pentru credincioși deoarece acest moment marchează nașterea Bisericii Creștine. Pogorîrea Sfîntului Duh asupra Apostolilor este actul de trecere a lucrarii mîntuitoare a lui Hristos din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin aceasta extindere a vieții lui Hristos în noi.

Importanța Cincizecimii se exprimă și prin faptul că multe lăcașe sfinte poartă hramul în cinstea acestui mare praznic. Unul dintre ele este și biserica ”Sfînta Treime” din comuna Larga, raionul Briceni. De ziua hramului, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit aici Sfînta Liturghie Arhierească însoțit de un sobor de preoți și diaconi și în prezența mulțimii de credincioși. Îndată după Sfînta Liturghie, potrivit tradiţiei din Bisericile Ortodoxe, a fost săvîrşită slujba Vecerniei, numită şi a plecării genunchilor, care cuprinde şi cele șapte rugăciuni rostite special de către preoţi în această zi, pentru invocarea harului Duhului Sfânt şi a ajutorului lui Dumnezeu peste membrii văzuţi ai Bisericii, dar şi pentru odihna sufletelor tuturor credincioşilor mutaţi la cele veşnice întru nădejdea învierii şi a dobîndirii Împărăţiei Cerurilor.

În cadrul serviciului divin, datorită muncii depuse la renovarea interiorului bisericii, Prea Sfințitul Nicodim l-a decorat pe părintele paroh, protoiereul mitrofor Dumitru Eșanu, cu dreptul de a sluji cu ușile împărătești deschise pînă la Heruvic și cu medalia ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare”,exprimîndu-și speranța că acest lucru va spori și mai mult rîvna părintelui pentru continuarea restaurării bisericii și în exterior.

La sfîrșitul slujbei, vlădica Nicodim a rostit alese cuvinte de felicitare în adresa protoiereului mitrofor Vasile Saracuța, blagocin al bisericilor din raionul Briceni, care în aceste zile serbează frumosul jubileu de 30 de ani de slujire la altar, oferindu-i medalia ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare”. Prea Sfinția Sa a apreciat înalt eforturile și dăruirea părintelui Vasile în lucrarea de punere în rînduială a treburilor blagociniei și de păstorire a turmei lui Hristos ce i-a fost încredințată.

Este demn de amintit faptul că biserica ”Sfînta Treime” din comuna Larga este una din cele mai vechi biserici din lemn de pe teritoriul Republicii Moldova. Istoria ei a început la finele veacului XIX și timp de 110 ani cu credință și dreptate slujește lumii. După arhitectura sa biserica nu are nici un analog în republica noastră. De mai mulți ani lăcașul se află în proces de restaurare. Un aport deosebit la efectuarea acestor lucrări l-au adus ctitorii Serafim Urechean și Valeriu Bulgari, originari din Larga, prezenți la serviciul divin. În semn de recunoștință pentru tot sprijinul acordat Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu binecuvîntarea Înalt Prea Sfințitului Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, Prea Sfințitul Nicodim i-a decorat pe domnii Serafim Urechean și Valeriu Bulgari cu ordinul ”Cuv. Paisie Velicicovschii” de gradul II.

Sfînta Liturghie a fost urmată de o procesiune în jurul bisericii și oficierea unui parastas de pomenire a protoiereului Alexandru și a preotesei Liubovi, părinții protoiereilor Mihail și Vasile Saracuța.

La despărțire Ierarhul a oferit în dar fiecărui creștin cite o iconiță cu Sfînta Treime.

 Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.