Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

«Doamne, Dumnezeul nostru, cu slavă şi cu cinste încununează-i pe dînşii»

 

 Duminică, 5 iunie, Prea Sfinţitul Nicodim a oficiat în Catedrala Sa Arhierească din Orhei Taina Sfintei Cununii asupra tinerilor Ion şi Ana Postu. Ion Postu este fiul protoiereului Grigorie Postu – preot de vocaţie şi model de slujitor al Altarului. Părintele Grigorie de mai bine de 22 de ani  slujeşte cu rîvnă şi dragoste lui Hristos în Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” din satul Bieşti, raionul Orhei. Din anul 2000 predă cu succes Cuvîntul lui Dumnezeu în Liceul Teoretic din localitate. Cu deosebită măiestrie ştie să educe copiii la şcoală, bucurîndu-se în acelaşi timp că cei trei fii ai săi sunt bine crescuţi, educaţi, toţi cu studii superioare, şi trăiesc o aleasă viaţă creştinească. Protoiereul mitrofor Grigorie Postu se bucură de o stimă deosebită nu numai din partea slujitorilor din Blagocinia Orhei, ci şi din întreg cuprinsul Mitropoliei Moldovei.

La încheiere, vlădica Nicodim a rostit un cuvînt de învăţătură tinerilor despre unica poruncă din Sfînta Scriptură dată de Maica Domnului la nunta din Cana Galileii, încredinţîndu-i că aceeaşi poruncă spre împlinire au primit-o şi ei – „Să faceţi orice vă va zice” (Ioan 2,5), felicitîndu-i şi dorindu-le multă sănătate, bună înţelegere, pace şi dragoste desăvîrşită, bucurii şi veselii şi o casă plină de copii. Tinerii au primit în dar o frumoasă icoană cu chipul Mîntuitorului, o Biblie şi încă ceva…..

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.