Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, enoriaşii Bsericii «Sf. Nicolae» din s. Beleavinţî, raionul Briceni, au primit cu multă căldură vizita Prea Sfinţitului Nicodim

 

 

Duminică, 5 iunie, cînd se face pomenirea Soborului celor 318 Sfinţi Părinţi participanţi la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, enoriaşii parohiei „Sf. Nicolae” din satul Beleavinţi, raionul Briceni, au avut bucuria de a-l avea în mijlocul lor la rugăciune pe Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. Aici Prea Sfinţia Sa a săvîrşit rînduiala sfinţirii bisericii renovate şi a oficiat Sfînta Liturghie alături de un sobor de preoţi.

Pentru merite deosebite în lucrarea de renovare şi împodobire a Bisericii şi păstorire a credincioşilor pe calea mînturii şi cu prilejul aniversării frumosului jubileu de 45 de ani de viaţă, parohul bisericii „Sf. Nicolae” din satul Beleavinţi, protoiereul Alexei Romanov, a fost decorat cu dreptul de a purta mitră şi cu medalia Episcopiei de edineţ şi Briceni – „Sf. Ierarh Vasile cel Mare”.

Sfînta Liturghie a fost urmată de tradiţionalul cuvînt de învăţătură în care vlădica a atras atenţia asupra rolului major pe care l-a avut primul Sinod Ecumenic în istoria creştinătăţii, precum şi asupra necesităţii păstrării nealterate a dreptei credinţe aşa cum am primit-o de la Mîntuitorul, Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor – Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Totodată, Prea Sfinţia Sa a mulţumit parohului şi enoriaşilor pentru faptul că, în pofida dificultăţilor prin care trecem, au făcut tot posibilul pentru a renova şi împodobi Casa lui Dumnezeu.

La rîndul său, părintele Alexei a adus mulţumiri Ierarhului pentru slujba arhierească şi pentru înaltele distincţii de care s-a învrednicit atît el, cît şi cei mai de seamă ctitori ai Bisericii „Sf. Nicolae”, afirmînd că toate s-au făcut, prin mila şi ajutorul lui Dumnezeu, spre sporirea duhovnicească a enoriaşilor săi.

Aşa cum a devenit tradiţional deja, la despărţire vlădica Nicodim a oferit tuturor celor prezenţi la slujbă cîte o iconiţă cu chipul Sfîntului Ierarh Nicolae.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.