Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la Mănăstirea Noul Neamț cu ocazia serbării hramului

 

 

De praznicul Înălțării Domnului,cu binecuvîntarea Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înalt Preasfințitului Mitiropolit Vladimir, Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni, a săvîrșit Sfînta Liturghie alături de Înalt Preasfințitul Simeon, Arhiepiscop de Vinița și Moghiliov-Podolisc, și Prea Sfințitul Anatolie, Episcop de Cahul și Comrat, la mănăstirea Noul Neamț, care își serbează în această zi hramul.

Mănăstirea Noul Neamț este un așezămînt cu frumoase tradiții monastice și aleasă viață duhovnicească la temelia cărora stă marele promotor al reînnoirii isihaste, Cuviosul Paisie Velicicovschii. De aceea, hramul Înălțării Domnului a adunat și în acest an  la rugăciune o mulțime de credincioși, veniți atît din satul Chițcani, cît și din localitățile înveciate.  Cu atît mai mult că sărbătoarea de anul acesta a coincis cu încă un eveniment însemnat pentru starețul acestei mănăstiri, arhimandritul Paisie (Cecan) – jubileul de 45 de ani de la naștere.

În cuvîntul rostit după citirea pericopei evanghelice, vlădica Nicodim a îndemnat creștinii ca, odată cu înălțarea Mîntuitorului, să-și înalțe mintea de la cele lumești și trecătoare, la cele cerești și veșnice, îndreptîndu-și viața după poruncile Domnului pentru a putea astfel intra în fericirea Împărăției celei Veșnice.

La finalul Sfintei Liturghii, Ierarhii împreună cu soborul de preoți și diaconi au săvîrșit un parastas de pomenire la mormîntul vrednicului de pomenire Episcop de Dorimedont.

 Apoi, Prea Sfințitul Nicodim, alăturîndu-se cuvintelor Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Simeon și Prea Sfințitului Episcop Anatolie, a felicitat călduros poporul cu acest mare praznic și, în semn de apreciere pentru toate lucrările frumoase pe care a reușit să le realizeze pînă la rotunjirea acestei frumoase vîrste, l-a decorat pe starețul mănăstirii Noul Neamț, arhimandritul Paisie (Cecan), cu medalia eparhiei de Edineț și Briceni ”Sf. Ierarh Vasile cel Mare”.

Biroul de presă al Episcopiei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.