Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească la Catedrala ”Acoperenîntul Maicii Domnului” din orașul Briceni cu prilejul Jubileului de 30 de ani de slujire la Altar al Prea Sfințitului Nicodim, Episcop de Edineț și Briceni

 

 

Cu ocazia celor trei decenii de slujire preoțească ai PS Episcop Nicodim, catedrala "Acoperemântul Maicii Domnului" din Briceni a găzduit un frumos serviciu divin condus de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir; Întâistătătorului coliturghisindu-i ÎPS Arhiepiscop Simeon de Vinnița și Moghiliov-Podolsk, PS Episcop Anatolie de Cahul și Comrat, PS Episcop Marchel de Bălți și Fălești, PS Sava de Tiraspol și Dubăsari și un sobor de peste 70 de preoți.

Pentru cei treizeci de ani de slujire la altarul Domnului cu smerenie și dăruire, ÎPS Mitropolit Vladimir l-a decorat pe PS Episcop Nicodim cu ordinul "Cuv. Paisie Velicikovskii" gr. I. În contextul slujirii cu devotament Bisericii Ortodoxe din Moldova, de importante decorații bisericești s-au mai bucurat și următorii preoți: Prot. Adrian Cotelea, secretarul Eparhiei de Edineț și Briceni și Prot. Ioan Calmâc, secretarul Eparhiei de Tiraspol și Dubăsari, care s-au învrednicit de dreptul de a purta Mitre.

După încheierea serviciului divin, Vlădica Vladimir s-a adresat către Prea Sfințitul Nicodim cu un cuvânt de felicitare în care a menționat deosebitele capacități administrative și organizatorice ale Prea Sfinției Sale pe care și le-a demonstrat din plin în calitate de blagocin de Orhei pe parcursul a mai mulți ani de zile. Înalt Prea Sfinția Sa nu a uitat să sublinieze nici deosebitul aport pe care l-a adus omagiatul în dezvoltarea tipăriturii bisericești din țara noastră, deoarece de la început și până în prezent, sub conducerea competentă a PS Episcop Nicodim, în cadrul Complexului Editorial al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove s-a reușit tipărirea a peste patru sute titluri de carte religioasă.

În acest context, Arhipăstorul a urat Prea Sfinției Sale să rămână și în continuare un fiu vrednic al Bisericii strămoșești și să-și dăruiască fără precupețire toate puterile pentru propășirea poporului binecredincios ce i-a fost încredințat spre păstorire, toate acestea făcându-le în deplină sănătate și cu ajutorul Bunului și Atotputernicului Dumnezeu. În semn de recunoștință și înaltă apreciere, Vlădica a dăruit Prea Sfinției Sale un frumos Engolpion.

La rândul său, Prea Sfințitul Episcop Nicodim, a mulțumit Mitropolitului Vladimir pentru aceste calde și încurajatoare cuvinte de felicitare, declarând că și în continuare, cu ajutorul Domnului își va dedica toate forțele slujirii Bisericii Ortodoxe din Moldova, cu supunere fiască Înalt Prea Sfinției Sale. PS Nicodim a mai spus că toate cele câte a reușit să le facă de-a lungul timpului, s-au întâmplat cu ajutorul și din mila lui Dumnezeu și speră că și de azi înainte Atotțiitorul îl va dărui cu puteri pentru a îndeplini toată fapta cea bună și nu îl va lipsi de oamenii de nădejde care dintotdeauna i-au fost aproape și l-au susținut.

Prea Sfințitul Nicodim și-a mai exprimat speranța că se vor găsi totuși forțele și resursele necesare pentru înălțarea catedralei din orașul Edineț, lucrările asupra căreia au început deja, spre propășirea și luminarea credincioșilor de acolo.

Nu mai puțin impresionant a fost și cuvântul de felicitare al domnului Marian Lupu, Președintele interimar al Republicii Moldova care, fiind prezent la eveniment, a urat Prea Sfinției Sale ca și în continuare să fie un exemplu de trăire a credinței atât pentru confrații slujitori, cât și pentru fiecare creștin în parte. Domnul Marian Lupu, a apreciat înalt activitatea de până acum a Episcopului de Edineț și Briceni și a declarat că exemplul său trebuie să fie valabil nu doar pentru spațiul bisericesc, ci pentru întreaga societate. Domnul președinte interimar a mai menționat că în scurt timp Prea Sfințitul Nicodim se va bucura de o înaltă distincție din partea statului, dar, pentru surpriza momentului, nu a dorit să spună de care anume. În cuvîntul său de răspuns, vlădica Nicodim a mărturisit că deja cunoaște despre ce fel de distincție este vorba, și anume – ctitoria de către președintele interimar a noii Catedrale ”Sf. Vasile cel Mare” din orașul Edineț. Prea Sfinția Sa a mai adăugat că acest lucru ar fi cea mai apreciată distincție de care ar putea să se bucure acum și care ar plăcea lui Dumnezeu și binecredinciosului popor.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.