Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

“Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5,7)

 

Milostenia sau îndurarea creştină izvorăşte din iubirea de Dumnezeu şi de aproapele şi se arată prin ajutorarea materială şi morală a semenilor noştri aflaţi în nevoie. Mîntuitorul, Care este modelul desăvîrşit al milosteniei (Matei 11, 32), ne-a arătat că la judecata de apoi faptele îndurării trupeşti şi sufleteşti sunt acelea care ne vor deschide porţile fericirii veşnice (Matei 25, 34-40).

În cinstea Luminatului Praznic al Învierii Domnului şi cu binecuvîntarea Prea Sfinţitului Nicodim, în Eparhia de Edineţ şi Briceni s-a desfăşurat o amplă acţiune de caritate. Blagocinii au organizat ca în fiecare parohie să se colecteze ajutoare din produse alimentare, ca mai apoi, în ziua Învierii Domnului, să fie repartizate acelor creştini care n-au avut acces pe deplin de a se îndulci din bucuria Sărbătorii. Aceste daruri au fost repartizate la azilurile de bătrîni, spitalele, orfelinatele, penitenciarele ce sunt amplasate pe teritoriul Eparhiei de Edineţ şi Briceni. Preoţii au rămas şi ei satisfăcuţi sufleteşte că în această Măreaţă Zi au putut aduce în inimile oamenilor mai trişti ca noi raze de bucurii duhovniceşti.

Dumnezeu îi va milui pe cei milostivi la judecata de apoi, adică le va ierta mulţime de păcate, precum spune Sfîntul Apostol Iacov: “Judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă. Şi mila biruieşte în faţa judecăţii” (Iacov 2, 13); sau cum zice Sfîntul Apostol Petru: “Dragostea acoperă mulţime de păcate” (Petru 4,8).

 

Protoiereu Ioan Gînju

Preşedintele Comisiei de Caritate

Comments are closed.