Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În cea de-a V-a duminică a Postului Mare, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Sf. Vasile cel Mare” din or. Edineţ

Catedeala Episcopală în această zi a fost neîncăpătoare pentru creştinii ortodocşi veniţi la rugăciune alături de păstorul lor.

Vladîca Nicodim a menţionat că fiecare zi de post trebuie să fie o nouă treaptă care ne urcă spre cer, şi ne apropie de Învierea lui Hristos. De aceea suntem datori, să ne silim zi cu zi la rugăciune, la înfrînare, la post, la împăcare duhovnicească cu toţi oamenii, la milostenie, la părăsirea păcatelor prin spovedanie şi la unirea cu Hristos prin Sfînta Împărtăşanie.

În Evanghelia din duminica a V-a din Postul Paştelui se vorbeşte de două păcate foarte răspândite la noi: slava deşartă şi mînia. Cel mai potrivit timp de pocăinţă pentru noi toţi este Postul Mare. Acum să ne ostenim, acum să ne rugăm mai mult, acum să părăsim mîndria, mînia, ura, îndoiala, desfrînarea, necredinţa şi tot păcatul, acum să ne împăcăm cu Dumnezeu, pînă mai avem viaţă şi timp de pocăinţă. 

Prea Sfinţitul Nicodim a amintit că azi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Maria Egipteanca, care este un model de pocăinţă pentru toţi. Această cuvioasă a fost în tinereţe o mare păcătoasă. Dar ajungând la Mormîntul Domnului nu putea să intre în biserică pentru păcatele ei cele cumplite. Atunci, venindu-şi în fire a început să plîngă cu amar pentru păcatele sale şi după ce s-a închinat, s-a făcut pustnică în pustiul Iordanului. Acolo s-a nevoit singură 47 de ani, răbdînd grele ispite, foame, gînduri, frig şi lupte de la diavoli. La urmă, fiind descoperită de cuviosul Zosima, un sihastru sfînt, acesta a spovedit-o, a împărtăşit-o cu Sfintele Taine şi după încă un an, a aflat-o adormită în Domnul şi a înmormântat-o acolo.

La sfîrşitul cuvîntului de învăţătură Vladîca a felicitat pe cei care s-au împărtăşit cu Sfîntul Trup şi Sînge a Mintuitorului Iisus Hristos îndemnîndu-i pe toţi cei prezenţi la Sfînta Liturghie să continuie postul şi să urmeze pe calea pocăinţei.

Serviciul de presă al Eparhiei de Edineţ şi Briceni

Comments are closed.