Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Slujbă Arhierească de Buna Vestire la Catedrala ”Sfântul Nicolae” din orașul Orhei

În acestă zi de mare sărbătoare  episcopul NICODIM,  l-a avut ca oaspete de onoare pe Arhiepiscopul IUSTINIAN de Naro-Fominsc, cîrmuitorul parohiilor patriarhale din Statele Unite ale Americii. Înalt Prea Sfinția Sa a împărtășit bucuria Buneivestiri coliturghisind alături de Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni.

În cuvîntul său de învățătură ÎPS Iustinian a menționat că: „Iubitorul de oameni şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, întocmai ca un Părinte plin de dragoste, văzând făptura mâinilor Lui înrobită şi chinuită de diavol şi împinsă către patimile cele pline de ocară şi supusă închinării la idoli, a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mântuiască neamul omenesc din mâinile diavolului. Şi, pentru că a voit ca acest lucru să rămână ascuns nu numai de diavol, ci chiar şi de puterile cele cereşti, a încredinţat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritului Gavriil. Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Iar aceea a răspuns: Cum va fi mie aceasta? Şi el a zis: Duhul Sfânt va veni asupra ta şi puterea Celui preaînalt te va umbri. Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Şi îndată cu cuvântul arhanghelului şi al ei, a zămislit în preacuratul său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, mai presus de fire, Care este Înţelepciunea şi Puterea cea ipostatică a Lui, cu umbrirea şi cu venirea asupra ei a Duhului Sfânt. De atunci s-au săvârşit, prin rânduiala lui Dumnezeu, tainele Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea şi izbăvirea noastră”.

         De sărbătoarea  Bunei Vestiri la Catedrala „Sf. Nicolae” din Orhei este o bună tradiție să se reunească în rugăciune cu clerul, poporul și reprezentați ai puterii de stat din Republica Moldova, astfel pe lângă creștinii veniți la Sfînta Liturghie au fost prezenți Ex-Președintele Republicii Moldova, domnul Vladimir Voronin cât și Președintele Adunării Populare din Găgăuzia, doamna Ana Harlamenco, care l-au însoțit pe Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop IUSTINIAN! De asemeni, între rugători a fost și consilierul primăriei Orhei, domnul Valeriu Oprea.

 Seviciul de presă a Eparhiei de Edineț și Briceni

 

Comments are closed.