Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În cadrul Episcopiei de Edineţ şi Briceni, pe parcursul săptămînii curente, au avut loc întruniri cu blagociniile din Eparhie

În cadrul Episcopiei de Edineţ şi Briceni, pe parcursul săptămînii curente, au avut loc întruniri cu blagociniile din eparhie, unde au fost puse în discuţie un şir de întrebări si  probleme aparute recent. Cuvîntul de învățătură l-a avut Prea Sfințitul Nicodim, Episcop de Edinet şi Briceni. Respectiv, la aceste intruniri s-a mentionat despre: Harul Preoţiei şi comportarea clericilor, Sf. şi Dumnezeiasca Liturgie, Sfintele Taine, deasemenea menţinerea curăţeniei în locaşurile Sfinte, despre situația dificilă din parohii și eparhie, întocmirea registrelor noi pentru evidența financiară în parohii, înregistrarea ierurgiilor, precum şi problema paşapoartelor biometrice, înmormîntarea celor necununaţi şi celor neîmpărtăşiţi, plecarea preoţilor peste hotare la muncă și informația despre vizita Sanctității Sale, Prea Fericitului Kiril, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse în Republica Moldova ș.a.
Întrunirile s-au încheiat cu un cuvînt de binecuvîntare şi susţinere din partea P. S. Nicodim, Episcop de Edineţ şi Briceni. Preasfinţia Sa speră la o bunăînţelegere şi un comun acord cu fiecare cleric.


Serviciul de presă al Eparhiei de Edineț și Briceni

Comments are closed.