Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Acatistul Patimilor Mântuitorului Hristos la Mănăstirea Călărășeuca slujit de Prea Sfințitul NICODIM. Episcop de Edineț și Briceni

În după amiaza Duminicii Sfintei și de viață dătăoarei Cruci a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos,  Prea Sfințitul NICODIM, Episcop de Edineț și Briceni a săvârșit Acatistul Sfintelor Patimi în mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din s. Călărășeuca, raionul Ocnița. În cuvântul Său, Prea Sfințitul NICODIM a actualizat în memoria celor prezenți la Slujba Acatistului trista istorie a patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a cutremurat întreaga omenire cu circa 2000 ani în urmă: ”După ce a predicat, Iisus le-a spus ucenicilor Săi: “Stiți că după două zile vor fi Paștele și Fiul Omului va fi dat să fie răstignit” Preotii, cărturarii și bătrânii s-au strâns în curtea preotului Caiafa și s-au sfătuit cum să-l prindă pe Iisus și să-l omoare. Iuda Iscarioteanul s-a oferit să-l vânda pe Iisus în schimbul a 30 de arginți.
Iisus a vrut să ia cina de Paște cu ucenicii săi. La această cină, El le-a spus: “Unul dintre voi mă va vinde!” Ucenicii L-au întrebat care va fi trădătorul. Printre ei, L-a întrebat și Iuda. Acestuia, Mântuitorul i-a răspuns: “Da, tu ești!”
Apoi, Iisus a luat o pâine și le-a dat-o ucenicilor, spunând: “Luați, mâncați, căci acesta este Trupul Meu!” Apoi, luând un pahar de vin și dându-l ucenicilor, le-a spus: “Luați, beți, căci acesta este Sângele Meu!” După cină, Iisus le-a zis că toți îl vor trăda în noaptea aceea. Petru a negat acest lucru, însă Mântuitorul l-a asigurat ca chiar el se va lepăda de el, de trei ori, înainte să cânte cocoșul.
Apoi, cu toții s-au dus în grădina Ghetsimani unde Iisus s-a rugat de 3 ori. În acest timp, a apărut Iuda, însoțit de soldați înarmați. El le-a spus să-l ia pe acela pe care-l va săruta pe obraz. Soldații L-au prins pe Mântuitorul Hristos și ucenicii au fugit. Iisus a fost dus la Caiafa, iar Petru l-a urmat.
Preoții nu aveau nici un motiv ca să-l condamne pe Iisus. Mântuitorul a spus că este Fiul Dumnezeu și a fost condamnat la moarte. Petru a negat de 3 ori că L-ar cunoaste pe Iisus. Dându-și seama că L-a trădat, a ieșit afară plângând. Iisus a fost dus la Pilat din Pont. Văzându-L, Iuda s-a căit. A aruncat cei 30 de arginți și s-a spânzurat.
La Paște, dregătorul Pilat avea obiceiul să elibereze un condamnat pe care îl voia poporul. Atunci, poporul a cerut ca Iisus să fie răstignit și să fie eliberat Baraba. Soția lui Pilat i-a spus acestuia să nu-l condamne pe Iisus, dar el, văzând insistențele poporului, a luat apă, s-a spălat pe mâini și a spus: “eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia.”  Apoi l-a dat pe Iisus ostașilor să-l răstignească. Ostașii l-au îmbrăcat pe Iisus cu o haină stacojie, i-au pus o cunună de spini pe cap și în mână o trestie. Apoi, îngenuncheau în fața Lui și își băteau joc de el, scuipându-l și lovindu-l cu trestia. Apoi, l-au îmbrăcat din nou cu haina lui și l-au dus să-l răstignească.
Pe când ieșeau afară din cetate, au întâlnit un om, numit Simon și l-au pus să ducă crucea. Când au ajuns la un loc numit Golgota, adica locul căpățânii, i-au dat să bea vin cu fiere, dar când l-a gustat nu a vrut să bea. După ce l-au răstignit, și-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți. Apoi, s-au așezat să-l păzească. I-au scris deasupra capului vina: “acesta este Iisus împăratul iudeilor.” Împreună cu Iisus au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga. Trecătorii își băteau joc de el, spunându-I că dacă e Fiul lui Dumnezeu să coboare de pe cruce. La fel și tâlharii răstigniți își băteau joc de el. De la ceasul al șaselea până la ceasul al noualea, s-a făcut întuneric peste toată țara. Pe la ceasul al noualea, Iisus a strigat cu glas tare și Și-a dat duhul.
Atunci, în Templu, perdeaua s-a rupt în două de sus și până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat mormintele s-au deschis și mulți sfinți care muriseră au înviat și s-au arătat multora. Atunci, cei ce îl păzeau pe Iisus s-au speriat și l-au recunoscut. Acolo erau și niște femei care îl urmaseră să-l slujească. Printre ele era și Maria Magdalina. Spre seara a venit un om bogat, numit Iosif, care a luat trupul lui Iisus, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus în mormântul lui, punând în ușă o piatră mare. Apoi a plecat. La ușa a rămas Maria Magdalina și Maria, mama lui Iisus.”

La poalele Sfintei Cruci, unde s-a săvârșit Acatistul Patimilor, predica dată a fost deosebit de cutremurătoare, îndemnând obștea mănăstirii la rugăciune și la pocăință!

Biroul de Presă a Blagociniei de Edineț și Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.