Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse — DESPRE DUHOVNICI ŞI SPOVEDANIE

Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din 28 decembrie 1998, 
despre cazurile tot mai des întâlnite în ultima vreme de rea folosire
de către unii duhovnici a puterii de a lega de a dezlega

Hotărâm:

1. Având în vedere tot mai desele reclamaţii ale mirenilor privind acţiunile neîntemeiate canonic ale unor păstori de suflete, a aduce la cunoştinţă preoţilor care duc slujirea duhovniciei despre neacceptarea constrângerii sau convingerii păstoriţilor, împotriva voinţei lor, la următoarele acţiuni sau hotărâri:

—         primirea monahismului,
—         îndeplinirea unei oarecare ascultări / slujiri bisericeşti,
—         acordarea unor donaţii, 
—      căsătoria, divorţul sau respingerea căsătoriei (cu excepţia cazurilor când acea persoană nu se poate căsători din motive canonice),
—         respingerea relaţiilor conjugale în familie,
—         neacceptarea serviciul militar,
—         neacceptarea de a merge la vot sau respingerea altor obligaţii cetăţeneşti,
—         neacceptarea ajutorului medical,
—         neacceptarea primirii educaţiei şcolare,
—         angajarea la muncă sau schimbarea locului de muncă,
—         schimbarea locului de trai.

2. A aminti tuturor preoţilor Bisericii Ortodoxe Ruse care au slujirea duhovniciei, despre necesitatea respectării riguroase (în practica duhovniciei) a literei şi duhului Sfintei Scripturi şi Sfintei Tradiţii a Bisericii Ortodoxe, a moştenirii Sfinţilor Părinţi şi a prevederilor canonice, precum şi despre inadmisibilitatea introducerii în practica duhovniciei, de către preoţii ortodocşi, a unor cerinţe morale sau de alt gen, care depăşesc cadrul prevederilor menţionate şi, după cuvântul Mântuitorului, de a pune pe oameni sarcini cu anevoie de purtat (Luca 11:46).

3. A aminti tuturor preoţilor duhovnici că ei sunt chemaţi să-i ajute pe păstoriţii lor prin sfaturi şi dragoste, neîncălcând libertatea întru har a fiecărui creştin. A sublinia faptul că ascultarea necondiţionată pe care o datorează un frate de mănăstire stareţului său, nu poate fi aplicată la fel şi în practica parohială între preot şi păstoriţii săi. A accentua în special inadmisibilitatea ca preotul să se amestece în probleme legate de alegerea viitorului soţ sau a viitoarei soţii, cu excepţia cazurilor când un păstorit cere sfaturi concrete în acestă privinţă.

[Punctele 4-7: despre nedefăimarea căsătoriei şi recunoaşterea căsătoriei civile de către Biserică]

8. A aminti preoţilor duhovnici despre necesitatea de a da dovadă de înţelepciune şi un deosebit tact pastoral în discutarea cu păstoriţii a diferitor subiecte legate de viaţa de familie.

9. A interzice categoric pentru preoţii duhovnici crearea în jurul lor a unor grupări în care să aibă loc manifestări de opoziţie împotriva înaltei ierarhii bisericeşti sau împotriva altor preoţi sau comunităţi parohiale.

10. A sublinia inadmisibilitatea folosirii amvonului pentru susţinerea anumitor viziuni politice.

11. A chema pe Chiriarhi de a atrage atenţia asupra modului în care preoţii din eparhia încredinţată lor îşi păstoresc duhovniceşte turma lor. A înăspri supravegherea preoţilor în îndeplinirea cu stricteţe a normelor Bisericii Ortodoxe privind diferitele aspecte ale practicii duhovniceşti.

12. A chema pe credincioşii Bisericii Ortodoxe de a se adresa către arhiereul locului în cazurile în care preotul duhovnic şi-a depăşit puterea dată lui de Dumnezeu de a lega şi a dezlega. A aminti turmei ortodoxe că sfaturile duhovnicului nu trebuie să vină în contradicţie cu Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie, învăţăturile Sfinţilor Părinţi, hotărârile canonice ale Bisericii Ortodoxe; iar în cazul contradicţiei, prioritate se dă celor din urmă. În legătură cu aceasta, să se ţină cont de cuvintele Sfântului Simeon Noul Teolog despre modul în care trebuie să se consolideze relaţia dintre fiul duhovnicesc şi duhovnic: „Cu rugăciuni şi lacrimi cere lui Dumnezeu să-ţi trimită un povăţuitor nepătimitor şi sfânt. De asemenea şi tu cercetează Dumnezeieştile Scripturi, dar mai ales scrierile practice ale Sfinţilor Părinţi şi comparând cu acestea ceea ce te învaţă învăţătorul şi superiorul tău, să cântăreşti singur… şi ceea ce este în acord cu Dumnezeieştile Scripturi să le primeşti înlăuntru şi să le ţii în minte, iar ceea ce este fals şi străin să le vădeşti şi să le arunci, pentru a nu fi înşelat. Şi să ştii că mulţi învăţători înşelaţi şi mincinoşi se arată în zilele noastre”.

13. Chiriarhii să aducă la cunoştinţă aceste hotărâri preoţilor, monahilor şi mirenilor Bisericii Ortodoxe Ruse. 

Traducere din rusă de ierom. Petru Pruteanu

Sursa cu textul complet.

Comments are closed.