Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

În data de 21 februarie, PS Episcop Nicodim a vizitat Blagocinia Donduşeni şi s-a întâlnit cu clericii din această circumscripţie

Prea Sfinţitul NICODIM, Episcop de Edineţ şi Briceni, şi-a continuat şirul vizitelor chiriarhale în Eparhia încredinţată spre păstorire şi s-a întâlnit cu clericii din Blagocinia Donduşeni. Ca şi în alte Blagocinii, manifestările au început cu Dumnezeiasca Liturghie la Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” din or. Donduşeni, după care a avut loc un Te-Deum şi cuvântul de învăţătură al arhipăstorului.

Episcopul le-a vorbit preoţilor despre înalta lor responsabilitate şi slujire, aducându-le la cunoştinţă că şi Soborul Arhieresc care a avut loc recent la Moscova, cere preoţilor, pe lângă slujirea Liturghiei şi implicare socială şi misionară. De asemenea ierarhul a vorbit şi despre cele câteva parohii din raionul Donduşeni care aparţin „Mitropoliei Basarabiei”, menţionând că acestea afectează grav unitatea Bisericii şi de aceea, în duhul păcii şi al dragostei, aceştia trebuie chemaţi şi convinşi să revină în sânul Bisericii celei Una, căci nu pot fi într-o ţară sau o localitate două jurisdicţii bisericeşti, aceasta fiind contrar Canoanelor şi chiar Evangheliei.

După cuvântul de învăţătură episcopul le-a dăruit preoţilor câte un Molitfelnic şi un Aghiazmatar, iar preoţii i-au dat în dar PS NICODIM un rând de veşminte albastre şi i-au adresat multe urări de sănătate.

A urmat apoi o mică şedinţă de lucru, la care prot. Veaceslav Matiescu, blagocinul raionului Donduşeni, i-a prezentat situaţia din această circumscripţie, ierarhul având posibilitatea să facă cunoştinţă cu fiecare cleric.

În cele din urmă s-a făcut o Litie spre pomenirea PS Episcop Dorimedont şi a prot. mitrof. Casian Coţaga, fost slujitor al Bisericii din or. Donduşeni.

Întâlnirea s-a încheiat cu o agapă frăţească, la care au participat şi autorităţile locale ale raionului. 

Comments are closed.