Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Vizita Prea Sfinţitului Nicodim, în parohia “Acoperemîntul Maicii Domnului” din loc. Berlinţî, r-nul Briceni


La invitaţia prot. mitr. Dimitrie Chirilov, care astăzi 16.02.2011 îşi sărbătoreşte jubileul de 20 ani de la hirotonia în preot, Prea Sfinţitul Nicodim, Episcopul de Edineţ şi Briceni a săvîrşit Sfînta şi Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Acopremîntul Maicii Domnului”  din loc. Berlinţî, r-nul Briceni. În timpul Sfintei Liturghii parohul bisericii prot. mitr. Dimitrie Chirilov a fost decorat cu înalta distincţie bisericească dreptul de a sluji Sfînta Liturghie cu uşile împărăteşti deschise pînă la „Heruvic…”.

Rugăciunea în această zi a fost deosebită pentru că s-au împlinit şi cinci ani de la trecerea către Domnul a  preotesei Stefanida şi patruzeci de zile de la petrecerea spre cele veşnice a tatălui Alexei. După citirea sfintei evanghelii un cuvînt de tîlcuire a rostit prot. mitr. Nicolae Romanov, iar după rugăciunea Domnească s-a adresat către creştini cu un cuvînt de învăţătură preotul Vitalie Morari.

În cuvântul de învăţătură de la Sfânta Liturghie, Vladîca Nicodim a vorbit despre însemnătatea sărbătorii Întâmpinarea Domnului, care ne aminteşte despre aducerea Pruncului Iisus la templul din Ierusalim, unde a fost întâmpinat de Dreptul Simeon şi Proorociţa Ana. "Dreptul Simeon i-a binecuvântat pe Fecioara Maria şi pe Dreptul Iosif şi le-a zis: "Iată, acest Prunc este pus spre ridicarea şi căderea multora din Israel şi ca un semn care va stârni împotriviri". Alături de Simeon, era părtaşă la această mare descoperire şi proorociţa Ana. Ea petrecea acolo ziua şi noaptea, în post şi rugăciune, şi cu entuziasm le vorbea tuturor care aşteptau mântuirea în Ierusalim, despre acest Prunc.

 Prea Sfinţitul s-a adresat către toţi preoţii participanţi la sărbătoare să-l cheme în rugăciune pe dreptul Simeon, care este un model deosebit a-l trăirii cu nădejdea spre mîntuire, blagocestiv şi aştepta mîngîierea lui Dumnezeu şi Duhul Sfînt veşnic lucrător în el, care a avut vestea dumnezeiască despre venirea în lume a Adevăratului Mesia. De asemenea Episcopul i-a îndemnat pe toţi preoţii coliturghisitori să-şi aducă aportul l-a propovăduirea cuvîntului evanghelic luînd pildă de la Sfîntul Ierarh Nicolae – luminătorul Japoniei.

 Felicitîndu-l pe părintele paroh cu jubileul de 20 ani de la hirotonie, l-a îndemnat şi mai departe la o slujire fructuoasă, plină de bucurii şi succese în grădina lui Hristos, la rîndul său părintele  mulţumindu-i Arhipăstorului petru felicitari şi rugăciuni i-a adus în dar o mitră arhierească.

La parastasul de pomenire a preotesei Stefanida şi a tatălui Alexei, l-a care au luat parte toţi preoţii şi poporul prezent, Vladîca aducîndu-i condolianţe  părintelui paroh, familiei şi rudelor prezente a cerut ca să înmulţească rugăciunea pentru odihna răposaţilor.

La încheiere parintele a oferit o masă de sărbătoare şi pomenire.

 Servicul de presăa Eparhiei de Edineţ şi Briceni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.