Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

8 ianuarie: PS Nicodim a slujit la Catedrala din Chişinău

 

În cea de a doua zi a praznicului Nașterii Mântuitorului, de Soborul Maicii Domnului, Arhiereii Mitropoliei Moldovei în frunte cu Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, dimpreună cu un impunător sobor de preoți au oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană.

De frumusețea deosebită a serviciului divin s-au bucurat numeroșii creștini prezenți în dimineața zilei la catedrală.

În cuvântul său către credincioși, Vlădica Vladimir i-a felicitat pe toţi cu marea sărbătoare şi le-a amintit creştinilor că Naşterea Domnului este sărbătoarea sufletului, a bunătăţii şi a compasiunii, îndemnând oamenii de bună credinţă să dea dovadă mai ales în aceste zile, dar şi pe parcursul întregii vieţi pământeşti de milă şi înţelegere faţă de cei aflaţi în nevoi şi suferinţe, ca din puţinul pe care îl au să se împartă cu aproapele nevoiaş. Mitropolitul a mai îndemnat oamenii să uite toate neînţelegerile dintre ei, toată ura şi invidia pentru ca toţi împreună să se poată bucura cu sufletul uşor şi curat de Naşterea Mântuitorului.

Întâistătătorul nu a uitat să mulțumească Prea Sfințitului Episcop Sava de Tiraspol și Dubăsari, Prea Sfințitului Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, Prea Sfințitului Episcop Marchel de Bălți și Fălești, Prea Sfințitului Episcop Anatolie de Cahul și Comrat și Prea Sfințitului Episcop Nicodim de Edineț și Briceni pentru că au binevoit ca în această zi să împartă bucuria Nașterii Domnului cu creștinii din Chișinău.

Înalt Prea Sfinția Sa a apreciat înalt truda pe care o depun Prea Sfințiții Episcopi spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și a declarat că atât clerul, cât și poporul apreciază la justa valoare eforturile lor. În acest context, Vlădica Vladimir a urat nou hirotonitului Episcop de Edineț și Briceni, Prea Sfinției Sale Nicodim spor și întărire de la Dumnezeu spre a-și îndeplini cu cinste și vrednicie misiunea arhipăstorească.

Răspunzând acestui frumos îndemn și cuvânt de felcitare al Întâistătătorului, Vlădica Sava a urat Înlat Prea Sfinției Sale din partea Arhiereilor sărbătoare luminată și i-a mulțumit pentru grija părintească ce o are pentru turma încredințată și pentru acea căldură sufletească ce o simte atât clerul, cât și poporul. Prea Sfințitul Episcop Sava a asigurat pe Vlădica Vladimir de supușenie fiiască și de întreagă dăruire spre propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La rândul său, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, secretarul mitropolitan, a felcitat pe Înalt Prea Sfinția Sa din partea Direcției Mitropolitane cu ocazia sărbătorii Nașterii Domnului, urându-i ca întreaga-i activitate arhipăstorească să-i fie călăuzită și întărită de lumina Cuvântului Adevărului.

www.mitropolia.md

Comments are closed.