Candela

Legături oficiale

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru

Republica Moldova are un nou Episcop — NICODIM, de Edineț și Briceni

În dimineaţa zilei de 26 decembrie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, Prea Fericitul Părinte Patriarh Chiril l-a hirotonit pe Arhim. NICODIM (Vulpe) în treapta de Episcop pentru scaunul vacant de Edineţ şi Briceni.

La eveniment au fost prezenţi arhiereii Mitropoliei Chişinăului şi Întregii Moldove în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir şi mai mulţi ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse.

La finalul Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, Patriarhul Kiril i-a înmânat Prea Sfinţiei Sale Nicodim toiagul arhieresc, după care nou-hirotonitul episcop a binecuvântat dreptmăritoarea adunare cu prima binecuvântare arhierească.

Vlădica Nicodim a primit felicitările Sanctităţii Sale şi a confraţilor slujitori, participanţi la serviciul divin, urându-i-se tărie şi înţelepciune pentru a-şi îndeplini cu cinste şi demnitate onorabila misiune de Arhipăstor. La rândul său, noul episcop de Edineţ şi Briceni a mulţumit tuturor pentru caldele cuvinte de felicitare şi a asigurat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Kiril de supuşenie fiiască şi de credinţă Bisericii Dreptmăritoare.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.